Hỏi đáp về thủ tục thành lập địa chỉ doanh nghiệp?

Câu hỏi: 

Tôi hiện đã có một hợp tác xã ở Huế. Hiện nay, tôi muốn thành lập thêm một địa điểm kinh doanh ở Hương Trà nữa. Xin Tâm Minh Phát giải đáp giúp của công ty cho tôi hỏi, liệu tôi có thành lập được hay không và thủ tục chi tiết như thế nào. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Tâm Minh Phát kính chào bạn đả gửi câu hỏi đến với chúng tôi . Nội dung với nhiều câu hỏi được chúng tôi trả lời như sau nội dung các câu hỏi của bạn sẻ được trả lời như sau

  1. Cơ sở pháp lý:
  2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật hợp tác xã, bạn hoàn toàn có quyền đăng ký một địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở của hợp tác xã. Thủ tục chi tiết tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT như sau:

2.1 Hồ sơ: 01 bộ, gồm

– Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 ban hành kèm Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

– Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

– Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện địa điểm kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện địa điểm kinh doanh;

– Giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân của người đi nộp nếu cử nhân viên đi nộp.

2.2. Thời gian: 05 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

2.3 Cơ quan có thẩm quyền:  Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt địa điểm kinh doanh.

2.4 Thủ tục sau thành lập: Bên bạn phải chuẩn bị Phụ lục I-6 ban hành kèm Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Thời gian thực hiện: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã