29-08-2022

03 chính sách thuế, phí, kế toán nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

03 chính sách thuế, phí, kế toán nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Xem chi tiết

29-08-2022

Thủ tục thành lập công ty Kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Nhằm giúp quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản hiểu rõ quy trình pháp lý, hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục.

Xem chi tiết

24-08-2022

Các công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9/2022

Một số công việc nhân sự, kế toán mà doanh nghiệp cần tiến hành trong tháng 9/2022

Xem chi tiết

23-08-2022

07 khoản tiền trích đóng từ lương của người lao động mới nhất 2022

Năm 2022, những khoản tiền trích đóng từ lương của người lao động gồm những nào? Mức trích đóng từ tiền lương cụ thể là bao nhiêu?

Xem chi tiết

22-08-2022

Khi nào cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là việc cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện.

Xem chi tiết

22-08-2022

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì kế toán cần xác định các khoản chi phí được trừ và chi phí không được trừ nhằm bảo đảm tính đúng số thuế và quyền lợi của doanh nghiệp. Dưới đây là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem chi tiết

20-08-2022

Các lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và mức phạt từ 2022

Trong năm 2022, những lỗi về chữ ký nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào?

Xem chi tiết

19-08-2022

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHIA VÀ TÁCH DOANH NGHIỆP

Giữa hai hình thức chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, mỗi hình thức lại có những ưu điểm riêng và được quy định cụ thể tại các Điều 198 và Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Xem chi tiết

18-08-2022

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể.

Xem chi tiết

18-08-2022

74 lỗi về hóa đơn và mức xử phạt kể từ năm 2022

Trong năm 2022, những lỗi về hóa đơn nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào?

Xem chi tiết

18-07-2022

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. Dưới đây là những phân tích về từng loại hình doanh nghiệp, giúp tổ chức, cá nhân lựa chọn loại hình phù hợp.

Xem chi tiết

27-05-2022

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và định hướng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. 

Xem chi tiết