Thủ tục thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn?

Câu hỏi: 

Thưa luật sư, tôi có bằng đại học về cầu đường bộ, tôi muốn mở một công ty có tên là: công ty TNHH thương mại và dịch vụ, kinh doanh về cafe tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì tên công ty và kinh doanh mặt hàng như vậy có được không. Tôi cần phải làm thủ tục thế nào và đến đâu đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh thái bình, xin luật sư hãy tư vấn giúp tôi.Tôi xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tâm Minh Phát. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại 2005 về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nội dung phân tích:

Điều 27, 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc tiếpp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 27: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

d) Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải cácvăn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 28: Thời hạn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hiện tại bạn đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh về cà phê với tên gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đức Mạnh. Với ngành nghề kinh doanh và tên công ty như trên chúng tôi xin phân tích trên các khía cạnh sau:

a) Về ngành nghề kinh doanh là kinh doanh cà phê nhưng bạn không nói rõ là bạn kinh doanh theo hình thức nào nên có 2 trường hợp xảy ra như sau:

- Nếu bạn kinh doanh sản xuất cà phê thì trường hợp này cần phải xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đi vào hoạt động.

-  Nếu xuất, nhập  khẩu cà phê thì sẽ không cần điều kiện căn cứ theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại 2005 về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

b) Về tên doanh nghiệp:

Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tên doanh nghiệp như sau:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Căn cứ vào quy định trên thì với tên doanh nghiệp của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đức Mạnh đã đáp ứng đủ các điều kiện của 1 tên doanh nghiệp cần có là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Mặt khác, tên doanh nghiệp của bạn khi tra cứu trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không bị trùng với tên của các doanh nghiệp khác do đó, bạn có thể sử dụng tên doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đức Mạnh để đặt tên cho doanh nghiệp của mình.

c) Thủ tục đăng kí kinh doanh: Do bạn không nói rõ là bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nên về hồ sơ đăng ký kinh doanh có sự khác biệt như sau:

 Bước 1: Bạn nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

- Nếu bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

- Nếu bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

+ Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;

Bước 2:   Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.