Nghị định 122/2020/NĐ-CP thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm, đăng ký hóa đơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị, tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành. Việc ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 được coi là một cải cách hành chính đối với thủ tục thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, kê khai bảo hiểm, phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập.

Nghị định 122/2020/NĐ-CP

Mọi thắc mắc hoặc hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]