Các công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9/2022

Một số công việc nhân sự, kế toán mà doanh nghiệp cần tiến hành trong tháng 9/2022

1. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng trừ trường hợp:

- Kê khai thuế GTGT theo quý:

+ Thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh và lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Nếu đáp ứng đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có thể chuyển từ khai thuế theo tháng sang khai theo quý.

- Kê khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh:

+ Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (áp dụng trong trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc người nộp thuế khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng).

+ Đối với thuế GTGT không phát sinh thường xuyên của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng; trừ trường hợp trong tháng phát sinh nhiều lần thì được khai theo tháng.

(Căn cứ Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT tháng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ: áp dụng Mẫu 01/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: áp dụng Mẫu 02/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng: áp dụng Mẫu 05/GTGT.

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý): áp dụng Mẫu 03/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: áp dụng Mẫu 04/GTGT.

Thời hạn nộp hồ sơ

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT (điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Như vậy, hạn chót để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho tháng 8 là ngày 20/9/2022.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công (và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác) cho người lao động trong tháng 8 thì sẽ phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng.

Trừ trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý thì chưa cần phải nộp hồ sơ khai thuế trong tháng 9.

Hồ sơ khai thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Thời hạn nộp hồ sơ

Hạn chót để doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN là vào ngày 20/9/2022 (Thứ ba).

3. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có) hàng tháng

Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, công việc nhân sự mà doanh nghiệp cần tiến hành trong tháng 9/2022 bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 8: doanh nghiệp phải thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính theo Mẫu số 28 (ban hành kèm theo Thông tư này) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập.

- Trong quá trình hoạt động: Trong tháng 8, nếu doanh nghiệp tăng hoặc giảm số lượng lao động thì phải thông báo tình hình biến động lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư này) cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 03/9/2022. Ngược lại, nếu trong tháng 8 này, số lượng lao động của doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

- Trường hợp trong tháng 9, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

4. Trích nộp tiền đóng bảo hiểm cho người lao động tháng 9/2022

Doanh nghiệp tiến hành trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tháng 9 như sau:

- Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Hạn chót nộp tiền trích đóng bảo hiểm là ngày cuối cùng của tháng, cụ thể là ngày 30/9.

- Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ Điều 7, Điều 17 và Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

5. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 9/2022

Căn cứ quy định tại Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn tháng 9 như sau:

- Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tức là hạn chót đóng sẽ vào ngày cuối cùng của tháng (ngày 30/9/2022).

- Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Như vậy, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các công việc nhân sự, kế toán trong tháng 9 nêu trên để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu có thắc mắc hoặc hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]