Năm 2023, có tiếp tục giảm thuế Giá trị gia tăng xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 không?

Từ ngày 01/02-31/12/2022, Chính phủ đã giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Vậy từ ngày 01/01/2023, có tiếp tục giảm thuế GTGT xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 không?

1. Thuế VAT có còn ở mức 8%?

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng giảm mức thuế 10% xuống còn 8% đến hết ngày 31/12/2022.

Quy định này được nêu tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

"1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022."

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Theo đó, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và chỉ áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế giá trị gia tăng 10% trừ:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (khồng để khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định này.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Đồng thời, hiện nay chưa có văn bản hay chính sách nào của Nhà nước về việc tiếp tục chính sách giảm thuế xuống 8% như năm 2022 thời gian trước. Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/01/2023, các mặt hàng, dịch vụ đang được giảm thuế sẽ phải chịu mức thuế là 10% như khi chưa được giảm.

2. Liệu thuế VAT có được giảm xuống 8% trong năm 2023 không?

Việc giảm thuế VAT chỉ áp dụng trong năm 2022, cụ thể là từ ngày 01/02/2022 - 31/12/2022. Về bản chất, mọi trường hợp được giảm thuế VAT đều áp dụng chính sách thuế của năm 2022. Do đó, trong năm 2023, không có trường hợp ngoại lệ được giảm VAT.

Tuy nhiên, hiện có doanh nghiệp thắc mắc về việc nếu dịch vụ đến năm 2023 mới hoàn thành và hóa đơn đã được xuất từ năm 2022 thì liệu thuế VAT 2023 có được giảm xuống 8% không.

Cụ thể, dịch vụ thuộc đối tượng giảm VAT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, có thu tiền trước và lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền trong thời gian được giảm VAT xuống 8% nhưng đến năm 2023, dịch vụ mới hoàn thành thì phần tiền đã lập hóa đơn trong thời gian từ 01/02/2022 - 31/12/2022 vẫn được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022.

Bởi theo Điều 4 Nghị định về hóa đơn, chứng từ năm 2020, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đồng thời, khoản 2 Điều 9 về thời điểm lập hóa đơn của Nghị định này cũng nêu rõ:

" Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)."

Đồng thời, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng với việc cung ứng dịch vụ theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC là thời điểm hoàn thành việc cung ứng hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

Nếu lập hóa đơn cung ứng dịch vụ trong năm 2022 từ 01/02 - 31/12 thì đây cũng được coi là thời điểm để xác định thuế giá trị gia tăng.

Và nếu dịch vụ này thuộc danh mục được hưởng VAT 8% theo Nghị định 15 thì dù sang năm 2023 mới hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thì vẫn xác định mức thuế giá trị gia tăng là 8% mà không phải là 10%.

Do đó, mặc dù dịch vụ đến năm 2023 mới hoàn thành nhưng về bản chất, đây vẫn là dịch vụ đã được xuất hóa đơn trong năm 2022 và được áp dụng chính sách giảm thuế VAT của Nghị định 15/2022/NĐ-CP nên không thể xem là trường hợp ngoại lệ được giảm VAT trong năm 2023.

3. Mức VAT đối với các loại hàng hóa dịch vụ trong năm 2023

Do chưa có chính sách mới nên thuế VAT trong năm 2023 sẽ quay trở lại như trước ngày 01/02/2022. Cụ thể, mức thuế VAT 2023 sẽ như sau:

  • Mức 0%

- Tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; cung cấp cho khách hàng nước ngoài, vận tải quốc tế.

- Không chịu thuế giá trị gia tăng.

- Trừ các loại: Chuyển giao công nghiệp quyền sở hữu trí tuệ hoặc tái bảo hiểm ra nước ngoài. Cấp tín dụng; Chuyển nhượng vốn; tài chính phái sinh. Bưu chính, viễn thông...

  • Mức 5%

- Nước sạch sản xuất, sinh hoạt.

- Quặng sản xuất phân bón, thuốc phòng trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

- Đào đắp, nạo nét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp

- Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, bằng vệ sinh y tế; thuốc phòng; chữa bệnh...

- Đồ chơi cho trẻ em.

- Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội...

  • Mức 10%:

Hàng hóa, dịch vụ không phải chịu thuế suất giá trị gia tăng 0% và 5%

 Nếu có thắc mắc hoặc hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]