Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và định hướng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. 

Tuy nhiên, không phải loại hình nào cũng có thể thực hiện chuyển đổi. Những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thể thực hiện như:

  • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Một số loại hình doanh nghiệp không thể chuyển đổi;

  • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được.
  • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tâm Minh Phát sẽ thay bạn hoàn thành tất cả những thủ tục pháp lý

1. Soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan;

2. Trình hồ sơ cho khách hàng ký;

3. Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

4. Bàn giao GPKD mới, con dấu (nếu có).

Khách hàng chỉ cần cung cấp cho Tâm Minh Phát những thông tin sau:

- Bản sao giấy phép kinh doanh;

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân.

Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty sẽ ảnh hưởng đến các thông tin như tên doanh nghiệp, con dấu, cách hạch toán lương, các giấy tờ liên quan khác...nên doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Thực hiện thay đổi thông tin các giấy tờ, hồ sơ của công ty;

2. Thông báo việc thay đổi loại hình doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan;

3. Các thông tin như tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh...có thể thực hiện thủ tục thay đổi đồng thời khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình;

4. Phải tiến hành khắc mẫu dấu mới nếu thủ tục chuyển đổi loại hình làm thay đổi nội dung trên con dấu công ty;

5. Nếu công ty cổ phần chuyển đổi loại hình do chuyển nhượng vốn thì người chuyển nhượng cổ phần phải đóng thuế TNCN.

Nếu có thắc mắc hoặc hỗ trợ tư vấn về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]