Rủi ro khi là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý nội bộ và hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì vai trò to lớn đó mà khi đảm nhiệm vị trí là người đại diện theo pháp luật của công ty thì cũng có những rủi ro nhất định.

 

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gì?

Căn cứ vào Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, cụ thể: 

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vi, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do hành vi vi phạm của mình gây nên.

Người đại diện theo pháp luật là người có thẩm quyền thay mặt doanh nghiệp ký kết mọi thỏa thuận, hợp đồng, quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp mà không cần ủy quyền hay chấp thuận nào. Đặc biệt là kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, con dấu doanh nghiệp đã "không còn mang giá trị pháp lý" nữa thì chữ ký của người đại diện theo pháp luật càng đóng vai trò quan trọng hơn.

3. Có những rủi ro gì khi làm người đại diện theo pháp luật của công ty?

Thứ nhất, rủi ro về tài chính:

Khi thành lập doanh nghiệp, nếu người đại diện pháp luật là thành viên góp vốn hay cổ đông của doanh nghiệp thì theo quy định họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trên phần vốn góp của mình khi có xảy ra các rủi ro về tài chính. Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp thì người đại diện không nhất thiết phải là thành viên góp vốn hoặc là cổ đông của công ty. Vậy nên nếu người đại diện là người được thuế thì xét về bản chất người đại diện cũng chỉ là một nhân viên như bình thường. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp xảy ra các rủi ro về tài chính thì người đại diện phỉa liên đới chịu trách nhiệm dựa trên phạm vi nghĩa vụ của mình.

Thứ hai, các hoạt động kinh doanh trái phép:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp có những hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh, hoạt động không có giấy phép, vi phạm các nghĩa vụ về thuế...thì người đại diện pháp luật sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hay có hành vi trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh trái phép thì người đại diện theo pháp luật sẽ đại diện cho doanh nghiệp tố tụng, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Luật doanh nghiệp. Đồng thời, người đại diện theo pháp luật là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trước trọng tài, tòa án về các nghĩa vụ giải trình, nộp phạt hành chính, thậm chí là trách nhiệm hình sự nếu có.

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề về này, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]